Fundacja pełnomocnik.org prowadząc skomplikowane sprawy prawne niejednokrotnie podejmuje interwencje kryzysowe, które polegają przede wszystkim na zapewnieniu wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, oraz zredukowaniu lęku naszego klienta/podopiecznego.

Kryzys traktujemy jako moment rozstrzygający, punkt zwrotny i czas przełomu, dzięki któremu klient/podopieczny może w bezpiecznych i przyjaznych warunkach zmienić swoje życie.

W pracy stawiamy na redukcję symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej. Zapobiegamy pogłębianiu się patologii w konsekwencji nierozwiązanych często latami kumulujących się kryzysów, z którymi zgłaszają się do nas nasi klienci/podopieczni.