Fundacja pełnomocnik.org świadczy nie tylko pomoc prawną.

Do problemów podchodzimy w sposób holistyczny.  Ze względu na to, że nasi klienci/podopieczni niejednokrotnie oprócz porady prawnej potrzebują natychmiastowej interwencji kryzysowej, a nierzadko terapii – nasi prawnicy posiadają dodatkowo kompetencje wymagające podjęcia adekwatnych dziań pomocowych.

Na stałe współpracujemy także z doœświadczonym psychologiem.