Benita Prusinowska Benita Prusinowska – Prezeska Zarządu

Prawniczka,  działaczka społeczna, inicjatorka powołania fundacji pełnomocnik.org

Absolwentka i stypendystka naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Instytucie Treningu i Psychoterapii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie.

Ekspert ds. kompleksowej obsługi prawnej, III sektora, programów unijnych oraz optymalizacji rozwoju instytucji. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz sektora NGO, które od 2005 roku zdobyła w Polsce oraz USA. Jej praca koncentrowała się dotychczas m.in. na zarządzaniu placówkami (placówki pobytu oraz punkty konsultacyjne), pisaniu i koordynacji projektów, opracowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa i pomocy społecznej (na zlecenie Instytucji Naukowych, Publicznych oraz Organizacji Pozarządowych) oraz przede wszystkim na kompleksowej obsłudze prawnej III Sektora. Współautorka publikacji na temat bezdomności oraz podręcznika do pracy metodą streetworkingu („Podręcznik Streetworkera bezdomności”), inicjatorka zmian legislacyjnych oraz propagatorka dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Na co dzień pracuje w sektorze publicznym oraz współpracuje z NGO m.in. udzielając porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Prowadzi także vlog edukacyjny z zakresu prawa „Benita o prawie” https://www.facebook.com/benitaoprawie/ oraz https://www.youtube.com/c/benitaoprawie

Prywatnie mama, żona, właścicielka czworonoga, miłośniczka malarstwa techniką pouringu oraz twórczości I.Yaloma.

KONTAKT: benita.prusinowska@pelnomocnik.org

.

Karolina Ubysz

Radczyni prawna, współzałożycielka fundacji pełnomocnik.org.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Akademia Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek oraz Funkcjonowanie Rynku Energii w Polsce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Prawo Unii Europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w organach administracji rządowej oraz kancelariach. Pracowała także na rzecz międzynarodowej organizacji zajmującej się ochroną środowiska oraz prawem energetycznym. Współautorka komentarza do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W swojej pracy zawodowej zajmowała się procesem legislacyjnym od merytorycznego opracowania projektów aktów normatywnych aż od ich publikacji. Prowadziła także postępowania administracyjne oraz sądowo-administracyjne. Na co dzień pracuje w sektorze publicznym, współpracuje z podmiotami zajmującymi się prowadzeniem działalności szkoleniowej z zakresu prawa administracyjnego, a także udziela porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Prywatnie miłośniczka biegów górskich, opery i czarno-białych filmów. Mistrzyni Polski Prawników w Triathlonie oraz Mistrzyni Polski Radców Prawnych na dystansie półmaratonu.

KONTAKT: karolina.ubysz@pelnomocnik.org

.

Karolina Molas – Wiceprezeska Zarządu

Aplikantka adwokacka, współzałożycielka fundacji pełnomocnik.org

Absolwentka Wydziału Prawa Prywatnej Wyższej Szkoły w Warszawie. Dodatkowo ukończyła studia na kierunku Administracji o specjalizacji Dyplomacja.

Specjalizuje się w poradnictwie prawnym, w tym także w sprawach z zakresu dyskryminacji, uzależnień oraz problemu bezdomności. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w renomowanej warszawskiej kancelarii, oraz w sektorze pozarządowym, gdzie odpowiedzialna jest głownie za sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz prawa pracy, ale także za pisanie i koordynację projektów związanych m.in. z pomocą postpenitencjarną. Jej domena to pomoc osobom wykluczonym społecznie, wszystkim tym którzy napotykają na trudności w dostępie do systemu wsparcia. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokackiej i udziela porad w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Prywatnie mama oraz miłośniczka snowboardu i sportów ekstremalnych.

KONTAKT: karolina.molas@pelnomocnik.org

.

47-135x220Katarzyna Uszyńska

Radczyni prawna, współzałożycielka fundacji pełnomocnik.org

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Prawo bankowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Prawo Zamówień Publicznych na Uczelni  Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe od 2007 roku zdobywała w jednej z wiodących firm prowadzących działalność w sektorze zarządzania wierzytelnościami, a także w renomowanej kancelarii. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań przedsądowych, sądowych i egzekucyjnych. W swojej wieloletniej praktyce zajmowała się przede wszystkim prawem pracy, prawem cywilnym, prawem gospodarczym a także prawem ubezpieczeniowym. Na co dzień pracuje w kancelarii adwokatów i radców prawnych.

Prywatnie wolne chwile przeznacza na piesze wędrówki z plecakiem oraz z dobrą książką w ręku.

KONTAKT: katarzyna.uszynska@pelnomocnik.org