Fundacja pełnomocnik.org powstała, aby dać ludziom MOC sprawczą.

Pracujemy na rzecz różnych grup społecznych, w bezpośrednim kontakcie indywidualnym. ..W oparciu o zebrane doświadczenie podejmujemy działania mające wpływ na zmiany systemowe i prawne.

Naszą pracę koncentrujemy na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych oraz obywatelskich, sporządzaniu pism (w tym pism procesowych), reprezentowaniu osób w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej. Aktywnie uczestniczymy w pracach legislacyjnych. Prowadzimy monitoring przestrzegania aktów prawnych oraz praktyki ich stosowania.

Angażujemy się w działania na rzecz polityki społecznej, inicjujemy kampanie społeczne, prowadzimy działalność edukacyjną, charytatywną i wolontarystyczną, dzięki temu jesteśmy blisko tych, który najbardziej potrzebują pomocy.

więcej patrz:  Statut


Osoby korzystające z naszej strony zachęcamy do zapoznania się z: