Pracownicy fundacji pełnomocnik.org świadomi są złożonych problemów z jakim zmagają się nasi klienci/podopieczni. W ramach stosowanego przez nas podejścia holistycznego do rozwiązywania problemów proponujemy pomoc terapeutyczną w postaci rozmowy nastawionej na poznanie sposobu funkcjonowania klienta/podopiecznego, przede wszystkim poprzez odkrycie tłumionych emocji, aby je uwolnić przez ich ponowne, bezpieczne przeżycie (odreagowanie) w towarzystwie osoby wspierającej.

Aby skutecznie pomóc, chcemy zrozumieć, jakimi schematami myślenia klient/podopieczny się posługuje. Każdy z nas posiada różne schematy myślenia. Dotyczą one tego, co myślimy o sobie, o innych i o świecie. Wpływają na to, jak myślimy, co czujemy i jak się zachowujemy. Nasze schematy myślenia formowały się w dzieciństwie, a czasem w okresie dojrzewania. W dorosłości determinują nasze życie, czego zazwyczaj nie jesteśmy świadomi. Wiele z tych schematów jest nam bardzo pomocnych, ale są też i takie, które stają się źródłem kłopotów czy wręcz cierpienia, a także licznych problemów, w tym też problemów prawnych.

Oferowana przez nas pomoc terapeutyczna dąży do przezwyciężenia zahamowań i destrukcyjnych, odruchowych sposobów reagowania. Dzięki rozmowie i uświadomieniu schematów postępowania klient/podopieczny zyskuje umiejętność pokonywania swoich lęków oraz do korzystania z nowych, bardziej adekwatnych i skutecznych sposobów radzenia sobie z życiowymi problemami.