(CO) W ramach projektu prowadzone są cykliczne warsztaty stacjonarne, których zakres tematyczny dotyczy następujących obszarów:

  1. Umowy zawierane w sposób tradycyjny
  2. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
  3. Odstąpienie od umowy
  4. Rękojmia
  5. Gwarancja
  6. Świadczenie usług oraz dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej.
  7. Elementy technik manipulacyjnych i formy reagowania.

Dodatkowo odbywają się dyżury konsultacyjno-ewaluacyjne, podczas których uczestnicy warsztatów mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z prawnikiem.

(KIEDY) NIE PRZEGAP REJESTRACJI śledź na bieżąco zakładkę: aktualności

(DLA KOGO) Projekt adresowany jest do mieszkańców Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem. Osoby te z uwagi na swoją szczególną sytuację życiową mają utrudniony dostęp do wiedzy i niejednokrotnie padają ofiarą różnego rodzaju nadużyć w obrocie konsumenckim.