Fundacja pełnomocnik.org to MOCny zespół ekspercki, który udziela porad  w zakresie:

  • prawa cywilnego łącznie ze sprawami z zakresu prawa rzeczowego .. i spadkowego, rodzinnego, oraz postępowania cywilnego;
  • prawa administracyjnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej łącznie ze sprawami z zakresu postępowania administracyjnego;
  • prawa pracy;
  • prawa karnego łącznie ze sprawami z zakresu prawa wykroczeń oraz postępowania karnego;
  • postępowania egzekucyjnego.