Tu znajdziesz informacje o aktach prawnych, które stanowią przedmiot zainteresowania fundacji pełnomocnik.org.  Jeżeli uważasz, że jakiemu projektowi ustawy powinniśmy się szczególnie przyjrzeć – poinformuj nas o tym.

Aktualnie monitorujemy:

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu folder-documents-icon

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

– przebieg procesu legislacyjnego znajdziesz tu  folder-documents-icon