Fundacja pełnomocik.org bierze czynny udział w pracach legislacyjnych, prowadzi monitoring tworzenia i przestrzegania aktów prawnych oraz analizuje praktyki stosowania prawa.